Fakturaköp

Med fakturaköp får du bättre likviditet samtidigt som det avlastar den interna administrationen.

Fakturaköp med BYAX

BYAX kan ta över hela, eller delar av, ditt företags flöde av kundfakturor. Vi gör en kreditvärdering av varje ny kund, sätter dem under löpande bevakning och hanterar därefter hela fakturaflödet i den takt det uppstår. Processen är enkel och automatiserad. Fakturorna skickar du till BYAX med hjälp av en virtuell skrivare, vilket inte är svårare än att skriva ut ett vanligt papper. Så snart vi mottagit fakturan, skickar vi den till din kund och du får betalt av oss. Som kund kan du själv välja om du vill behålla eller överlåta kreditrisken. Detta kallas för fakturaköp med eller utan “regress”, och ger dig ytterligare möjligheter att skräddarsy en lösning som passar just din verksamhet.

Fördelar med fakturaköp

  • Bättre likviditet
  • Reducering av motpartsrisk
  • Lägre skuldsättningsgrad och starkare balansräkning
  • Minskar behovet av att låsa övriga tillgångar som säkerhet för alternativ finansiering
  • Fördjupad kunskap om kundernas finansiella ställning och betalningsförmåga
  • Mindre administration

Kom igång med fakturaköp

Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig med ett förslag

Tack!

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Vanliga frågor om fakturaköp

Vilka är fördelarna med att teckna ett fakturaköpsavtal med BYAX?

Du får betalt inom 24 timmar istället för efter 30, 60 eller 90 dagar, vilket förbättrar din likviditet och ökar dina tillväxtmöjligheter
Du slipper administration och kan fokusera på din kärnverksamhet
Du minskar din kreditrisk
Du får en trygg partner som säkerställer bra service till dig och dina kunder

Köper ni alla fakturor?

Vi gör oftast en enklare kreditkontroll av fakturamottagaren och om allt ser bra ut kommer fakturan att bli köpt och utbetald redan samma dag.

Vad kostar det att sälja sina fakturor?

Vi använder oss av individuell prissättning, vilket bland annat baseras på vilken typ av avtal som tecknas, hur många fakturor samt vem eller vilka som är fakturamottagare.

Hur ser fakturan ut som skickas till min kund?

Du är själv med och styr utformningen av dina fakturor. Det framgår tydligt att det är du som är leverantören, din logotype och kontaktinformation. Vi gör ett enkelt tillägg på fakturan där det står att din kund skall betala till BYAX.

Måste jag sälja alla fakturor?

Du väljer helt och hållet själv vilka fakturor du vill sälja.

Vilka fakturor kan jag sälja?

Vi köper fakturor utställda på företag och privatpersoner i Norden.

För vilka typer av företag passar fakturaköpsavtal?

Vi har kunder i ett stort antal branscher, från stora börsbolag till enskilda firmor. Fakturaköpsavtal passar för alla kunder som fakturerar och som vill förbättra sin likviditet, minska sin administration och minska sin kreditrisk. Många av våra kunder är företag i tillväxt.

Vad är skillnaden på Factoring och Fakturaköp?

Factoring eller fakturabelåning är oftast en lösning för företaget som vill ha en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker normalt med 70–90% och resterade del regleras när slutkunden har betalat. Fördelen med denna lösning är att den finansiella kostnaden beräknas på den del som finansieras. Detta kan ske genom en traditionell ränta på utnyttjad kredit, eller genom en procentuell avgift på fakturabeloppet som finansieras. I normalfallet står finansbolaget inte för kreditrisken i samband med Factoring eller Fakturabelåning.
Fakturaköp är oftast en lösning för företaget som vill ha en mer flexibel lösning för hantering och finansiering av vissa valda fakturor eller för vissa slutkunder. Det kan också tillämpas som en komplett lösning för hantering av samtliga fakturor. Finansiering sker med 100% av fakturabeloppet och kostnaden för tjänsten regleras genom en procentuell avgift på fakturabeloppet. I samband med fakturaköp står oftast finansbolaget för kreditrisken.
Vi anpassar våra olika lösningar utifrån det aktuella behovet oavsett om det är ett löpande samarbete eller om det innebär en flexibel lösning för företaget. Skillnaden är att vi kallar vår tjänst för Fakturaköp, detta för att förenkla och inte blanda ihop olika begrepp.

Hur reagerar mina kunder på att jag tecknat ett fakturaköpsavtal med BYAX?

De allra flesta reagerar inte alls på att du tecknat ett fakturaköpsavtal. Fakturaköp är en modern, vanlig och accepterad finansieringsform. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och utveckla sitt företag.

Tar BYAX över kreditrisken?

Du kan välja att överlåta kreditrisken på oss. Vi har olika typer av samarbetsavtal som tydligt reglerar vem som står för kreditrisken i vårt samarbete.
Köp med regress – Du står för kreditrisken.
Köp utan regress – Vi står för kreditrisken.

Vad händer med mina kundrelationer om jag ingår ett samarbete med BYAX avseende Fakturaköp?

Vår målsättning är att ge dina kunder bästa möjliga service och fungera som en bakgrundsaktör som stöttar dig i ditt dagliga arbete. Ett fakturaköpsavtal med BYAX ger dig möjlighet att lägga mer tid på att utveckla din verksamhet och ytterligare förbättra dina kundrelationer.

När sker utbetalning för köpta fakturor?

Om vi erhåller underlag för fakturan under förmiddagen så sker utbetalning i regel samma dag.

Vad händer efter utbetalning?

Du får en daglig avräkningsrapport från oss de dagar vi köper fakturor, vilken även fungerar som ditt bokföringsunderlag.
Vi fakturerar därefter kunderna i enlighet med de villkor du kommit överens om och tar vid behov hand om eventuella påminnelser och annan administration.