Klagomål

Klagomål framförs till BYAX-kundtjänst skriftligen via:
- brev BYAX AB, Olofsdalsvägen 10, 302 41 Halmstad
- e-post privatlan@byax.se
- eller meddelande genom BYAX Mina Sidor

Hantering av klagomål
BYAX kundtjänstpersonal kommer att bedöma ditt ärende och ge ett förslag på hur det kan lösas.
Om du inte skulle vara nöjd med beslutet kan du vända dig till BYAX klagomålsansvarig - Linus Björk.
Du har rätt till en skriftlig motivering till BYAX beslut samt information om vart du skall vända dig för att driva ärendet vidare.

Tvist
BYAX strävar efter att en tvist med anledning av ett lån eller dess villkor i första hand skall lösas genom en frivillig överenskommelse. Om du är missnöjd med BYAX hantering av ett klagomål kan du även vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN), domstol eller i vissa fall till kronofogdemyndigheten.

ARN: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08-555 017 00

Oberoende vägledning
Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, kan du få objektiv vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Hos den kommunala konsumentvägledningen kan du få information om varor och tjänster. De kan också visa dig hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster. 

Om du redan har köpt en vara eller en tjänst som du är missnöjd med kan konsumentvägledningen ge dig information om dina rättigheter och hur du klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Konsumentvägledningen kan också hjälpa dig med en budget eller ge dig skuldrådgivning.

Din kommunala konsumentvägledning hittar du på www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet