Tillstånd

BYAX innehar tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, samt står under Konsumentverkets tillsyn.